Support nodig?
X Inschrijven nieuwsbrief
* verplichte velden
Taal

Geef de taal op waarin u onze communicatie wilt ontvangen

Marketing toestemmingen RGN brand identity services zal de informatie die u in dit formulier verstrekt gebruiken om contact met u op te nemen en u te voorzien van nieuwe marketing informatie. Laat ons weten in welk type communicatie u geïnteresseerd bent.
overlay website
Project Description

Het merk Vitens infiltreren door heel Nederland

Vitens is het grootste waterleidingbedrijf van Nederland en levert drinkwater aan 5,4 miljoen mensen. In 2019 besloot Vitens haar huisstijl een opfrisbeurt te geven in samenwerking met creatief bureau Smidswater. Hierbij zijn onder andere de stijlelementen en de tagline aangepast naar ‘Water voor nu en later’.  Bovendien wil Vitens het wagenpark benutten om op een opvallende manier de bewustwording over verstandig watergebruik in Nederland te vergroten.

Vitens werkt al sinds 2011 samen met RGN brand identity services aan het merkbeheer van het wagenpark en ook deze rebranding is door RGN georganiseerd.

Uitdagingen

  • Zoveel mogelijk voertuigen rebranden binnen budget;
  • Maximaal bereik creëren door zo snel mogelijk voertuigen om te zetten in de nieuwe campagnestijl;
  • Vitens en de berijders zo min mogelijk belasten en continuïteit van werkzaamheden garanderen.
Vitens huisstijlwijziging, water voor nu en later

Maximaal resultaat met beschikbaar budget

Om het maximale bereik te creëren voor de nieuwe campagne wilde Vitens zo veel mogelijk voertuigen zo snel mogelijk voorzien van de nieuwe campagne, binnen het beschikbare budget. In ons plan van aanpak hebben we hier maximaal op gestuurd. Zo hebben we als eerste de monteursbussen gerebrand. Op deze bussen wordt de campagne het grootst en meest zichtbaar toegepast. Daarnaast zijn deze voertuigen het meest onmiskenbaar voor publiek, doordat ze óf onderweg zijn óf geparkeerd staan langs wegen waar werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

Door in samenspraak met  team werkvoorbereiding van Vitens de planning af te stemmen, wist iedere betrokkene exact wanneer welk voertuig gerebrand werd.

Ontzorging

RGN streeft er in elk project naar om het primaire proces zo min mogelijk te belasten. Vanuit deze gedachte maakten wij in samenspraak met Vitens het implementatieplan. Om het voor de berijders zo eenvoudig mogelijk te maken, werden de voertuigen op de thuislocatie omgewisseld voor vervangend vervoer. Vierentwintig uur later werd het voertuig weer omgewisseld voor het gerebrande voertuig. Door deze aanpak werden de berijders compleet ontzorgd.

CI-Control ™

CI-Control ™  is een online brandportal dat het merk en de huisstijl van de organisatie borgt. De facilitaire module, die wij gebruiken voor het wagenpark van Vitens, geeft inzicht in alle projectinformatie voor alle betrokken. In deze module worden de huisstijlrichtlijnen gekoppeld aan de werkelijke fysieke situatie, waardoor op facilitair niveau het grootst mogelijke overzicht ontstaat. Alle voertuigen die voorzien zijn van nieuwe bestickering staan in deze tooling geregistreerd. Hierdoor waren wij in staat om het project snel op te starten.

Vitens huisstijlwijziging bestickering bus naamsbekendheid

Rijke historie

Vitens en RGN werken al bijna tien jaar intensief samen op het gebied van het wagenpark en al het overige rijdende materieel. Vitens is bij uitstek het voorbeeld van hoe een organisatie haar wagenpark kan inzetten om maximale exposure te genereren voor haar merk, en tegelijk een duurzame boodschap uitdraagt om zuinig om te gaan met het beschikbare drinkwater.

Projectevaluatie

Door onze jarenlange ervaring met grote wagenparkprojecten en de juiste tooling konden we volledig aan de wensen en eisen van Vitens voldoen. Dit project is zeer soepel verlopen en binnen tijd èn budget.

 

Op deze wijze voegt RGN waarde toe aan het merk Vitens.

Benieuwd hoe we ook waarde kunnen toevoegen aan uw merk? Neem contact met ons op!

Projecten