Support nodig?
X Inschrijven nieuwsbrief
* verplichte velden
Taal

Geef de taal op waarin u onze communicatie wilt ontvangen

Marketing toestemmingen RGN brand identity services zal de informatie die u in dit formulier verstrekt gebruiken om contact met u op te nemen en u te voorzien van nieuwe marketing informatie. Laat ons weten in welk type communicatie u geïnteresseerd bent.
overlay website
Project Description

Uniper een harde deadline

In 2015 stond E.On aan de vooravond van één van de grootste bedrijfssplitsingen van Duitsland. De organisatie heeft haar kolen- en gascentrales en bijbehorende activiteiten ondergebracht in de nieuwe organisatie Uniper. RGN brand identity services zorgde voor een goed georganiseerde rebranding binnen budget en voor het verstrijken van de deadline.

Uitdagingen

  • Groot aantal locaties verspreid door Duitsland
  • Intensieve communicatie en afstemming met alle locaties
  • Harde deadline

Communicatie en afstemming

In totaal moest de nieuwe Uniper huisstijl bij bijna 200 locaties geïmplementeerd worden. De grootste uitdaging tijdens de rebranding lag in het managen van het project. Met deze hoeveelheid locaties is de communicatie en afstemming een belangrijke arbeids- en tijdsintensieve activiteit. Door onze aanpak, waarbij CI-Control een belangrijke rol speelde, hebben we de communicatie grotendeels geautomatiseerd, gestructureerd en geregistreerd. Hiermee zorgden we voor de noodzakelijke tijdswinst. Doordat alles op één centrale plek werd geregistreerd was de status en planning van alle locaties bovendien meteen duidelijk voor alle betrokken partijen. CI-Control was de ideale tool voor inplannen van inventarisatie- en montagebezoeken en het toesturen van (herziene) visuele voorstellen.

Deadline

De inzet van CI-control hielp ons om het project voor Uniper zo efficient mogelijk in te richten en een goede planning te maken. Door de inventarisatie hadden zowel Uniper als wij een globale schatting van het type en aantal borden uit de door Metadesign ontworpen signfamily die we nodig hadden. Voor iedere opmaak was vooraf toestemming nodig. Door de productie van de signing los te koppelen van de teksten konden we de productie flink versnellen zonder dat dit ten kosten ging van de kwaliteit of flexibiliteit.

Montage door Local Heroes

We beschikken over een dekkend netwerk van lokale montagepartners in Europa en daarbuiten, onze Local Heroes. Na goedkeuring en productie van alle bebording hebben we de montage laten uitvoeren door lokale partijen uit dit netwerk. Door een centrale productie hebben we de consistentie geoptimaliseerd en schaalvoordelen behouden en met ons montagenetwerk hebben we optimaal gebruik gemaakt van tijd en budget.

Hergebruik en optimalisatie

Eén van de uitgangspunten tijdens de rebranding was het hergebruik van bestaande constructies, niet alleen om tijd en kosten te besparen, maar ook met het oog op sustainability. Voor elke locatie hebben we een bewuste afweging gemaakt tussen herbruikbaarheid, consistentie en zichtbaarheid van het merk om het merk zo op elke locatie het best tot haar recht te laten komen binnen het gestelde budget en de sustainability eisen.

Door intensief projectmanagement in combinatie met de juiste tooling en ons internationale netwerk van montagepartners hebben we het merk Uniper op consistente en uniforme wijze geïmplementeerd. Ruim binnen budget en voor het verstrijken van de deadline!

Benieuwd hoe we ook waarde kunnen toevoegen aan uw merk? Neem contact met ons op!

Projecten