Support nodig?
X Inschrijven nieuwsbrief
* verplichte velden
Taal

Geef de taal op waarin u onze communicatie wilt ontvangen

Marketing toestemmingen RGN brand identity services zal de informatie die u in dit formulier verstrekt gebruiken om contact met u op te nemen en u te voorzien van nieuwe marketing informatie. Laat ons weten in welk type communicatie u geïnteresseerd bent.
overlay website
Project Description
's Heeren Loo communicatiemiddelen | Huisstijldragers | Visuele identiteit | brandmanagement

's Heeren Loo - duidelijk merkbeleid met nadruk op moedermerk

’s Heeren Loo is één van de grootste zorgorganisaties in Nederland voor mensen met een verstandelijke en/of andere beperking. De organisatie helpt haar cliënten hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen. In 2019 is de organisatie overgegaan naar een nieuwe visuele stijl. Met de nieuwe huisstijl wil ‘s Heeren Loo haar merkbeleid vereenvoudigen, het gebruik van submerken verminderen en haar positie op de arbeidsmarkt verstevigen. De zorgorganisatie heeft voor het management van de rebranding de samenwerking gezocht met RGN brand identity services.

Uitdagingen

Mede door de hoeveelheid submerken en -huisstijlen zocht ‘s Heeren Loo een partner die kon helpen met de volgende uitdagingen:

  • hoeveelheid werk en impact van de rebranding
  • draagvlak creëren in de hele organisatie
  • meerdere doelgroepen met verschillende belangen

Impact op de organisatie

Als voorbereiding op de rebranding wilde ’s Heeren Loo eerst weten wat de impact van een huisstijlwijziging zou zijn. Om hierin inzicht te geven hebben we een impactanalyse uitgevoerd en verschillende scenario’s opgesteld voor de implementatie van de nieuwe stijl. Gebaseerd op de informatie uit de analyse heeft de zorgorganisatie gekozen voor een implementatiescenario waarbij 2019 het overgangsjaar zou worden. De rebranding is in drie fasen ingedeeld, waarbij zoveel mogelijk is uitgegaan van natuurlijke vervangingsmomenten en de betrokkenheid van de eigen organisatie voorop staat.

Natuurlijke vervangingsmomenten

Met de keuze voor een geleidelijke implementatie van de nieuwe huisstijl, zorgt ‘s Heeren Loo ervoor dat de doelgroepen langzaam aan het nieuwe merk kunnen wennen. Daarbij wordt er optimaal gebruik gemaakt van de economische levensduur van de oude huisstijlen, door pas te vervangen op het meest optimale moment. Eén van de valkuilen bij een geleidelijke implementatie van een nieuwe huisstijl is een gebrek aan overzicht en het verzanden in dagelijkse werkzaamheden, met name als de eigen organisatie volledig benut wordt.  Om te voorkomen dat dit bij ’s Heeren Loo een probleem zou worden, hebben we met een gestructureerde projectaanpak gezorgd voor een heldere planning en goede naleving van deadlines en afspraken. Zo worden budget, planning en de consistentie van de huisstijl niet negatief beïnvloed.

Brand implementation | Rebranding | de impact van een naamwijziging op organisatie

Verschillen in belangen

’s Heeren Loo richt zich in haar werkwijzen op de client, de zorgprofessional en de verwant. Deze drie belangengroepen komen ook terug in het nieuwe logo, waarbij iedere kleurtint een andere groep visualiseert. Door middel van woonzorgcentra, dagbestedingen en poliklinieken zorgt ‘s Heeren Loo voor een passende oplossing voor iedere cliënt. Dit heeft ook gevolgen voor de implementatie van de nieuwe huisstijl. Gebaseerd op de impactanalyse en onze gestructureerde werkwijze hebben we ‘s Heeren Loo geadviseerd over een geschikt plan van aanpak en de beste manier om de eigen organisatie bij het project te betrekken.

Met de rebranding naar de nieuwe stijl en de gestructureerde aanpak in het proces heeft ‘s Heeren Loo nu een duidelijk merkbeleid met meer nadruk op het moedermerk wat uiteindelijk goed is voor de naamsbekendheid en uitstraling van de organisatie. Zo hebben we ’s Heeren Loo geholpen om waarde toe te voegen aan het merk.

Benieuwd hoe we ook waarde kunnen toevoegen aan uw merk?
Neem contact met ons op!

Projects