Support nodig?
X Inschrijven nieuwsbrief
* verplichte velden
Taal

Geef de taal op waarin u onze communicatie wilt ontvangen

Marketing toestemmingen RGN brand identity services zal de informatie die u in dit formulier verstrekt gebruiken om contact met u op te nemen en u te voorzien van nieuwe marketing informatie. Laat ons weten in welk type communicatie u geïnteresseerd bent.
overlay website
Project Description
rebranding gemeente Noardeast-Fryslan

Gemeente Noardeast-Fryslân – een sterke gemeentehuisstijl na herindeling

Als gevolg van de gemeentelijke herindelingen zijn op 1 januari 2019 de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland gefuseerd. De gemeenten gaan met één gemeentebestuur verder onder de naam Noardeast-Fryslân. Vanaf juni 2018 was RGN brand identity services betrokken bij de voorbereidingen van de implementatie van de nieuwe gezamenlijke huisstijl.

Uitdagingen

  • Overzicht krijgen van alle huisstijldragers
  • Inzicht krijgen in de kosten
  • Huisstijl vertalen naar praktische ontwerpen voor onder ander wagenpark
  • Aanpassen van alle gemeentegrensborden en komborden bij 52 dorpen
  • Hoe om te gaan met samenwerkingsverband met gemeente Dantumadiel
pijl_links "We hebben de rapportage die uit de impactanalyse kwam gebruikt als leidraad voor de rest van de huisstijlimplementatie. Het zorgde ervoor dat we goed overzicht hielden en veel zelf konden doen."

Ferdie van den Brink, project manager gemeente Noardeast-Fryslân

pijl_rechts

Overzicht en inzicht

Overzicht en inzicht zijn enorm belangrijk bij een traject als deze. Vooral als er meerdere organisaties, of in dit geval gemeenten, samengaan. Daarom hebben we een uitgebreide impactanalyse uitgevoerd en alle huisstijldragers van de betrokken gemeenten geïnventariseerd. Deze analyse was de input voor een uitgebreid rapport met daarin verschillende scenario’s en budgettering voor de implementatie van de nieuwe huisstijl.

Uitvoerbaarheid huisstijl

Ontwerpbureau Junction heeft de nieuwe huisstijl van de gemeente ontwikkeld. Het was aan ons om deze stijl te vertalen naar praktische ontwerpen per drager, die makkelijk implementeerbaar en beheersbaar zouden zijn en een duidelijke eenheid zouden uitstralen.  Door te werken met een aantal vaste afmetingen en standaardelementen creëren we een eenheid en maken we het makkelijker om de nieuwe huisstijl te onderhouden.

Komborden

De nieuwe gemeente bestaat naast Dokkum uit 52 dorpen met veel variaties aan komborden en gemeentegrensborden, wat het aanpassen van de gemeentenaam extra complex maakte. We hebben een aantal partijen uitgenodigd om hiervoor een offerte te maken, waarna de gemeente een partner heeft geselecteerd voor de aanpassing van alle borden. Er is een systematisch plan ontwikkeld om alle komborden te fotograferen, in te meten en te voorzien van nieuwe folie. Zo hebben we op een duurzame en kostenefficiënte wijze de gemeentenamen aangepast. Opvallend was dat er tijdens het rebrandingsproces 59 kom- en grensborden met de oude gemeentenamen gestolen zijn. Daarom moesten er toch een aantal nieuwe borden geproduceerd en geplaatst worden.

Uniforme uitstraling op wagenpark

Het wagenpark was een groot onderdeel van de rebranding. Het wagenpark heeft veel verschillende voertuigen, van huisvuilwagens tot bussen, en cabines met laadbakjes tot tractoren. Naast de standaardisering in decoratiesets hebben we voor elk model lay-outtekeningen gemaakt . Bovendien hebben we de ontwerpen van het designbureau gematcht met standaard beschikbare folies. Zo voorkomen we kleurverschillen, zowel tijdens de rebranding als later tijdens schadeherstel. Dankzij onze aanpak, planning en operationele afstemming hebben de voertuigen van de drie voormalige gemeenten een uniforme uitstraling conform de stijl van gemeente Noardeast-Fryslân.

Samenwerking met Dantumadiel

Naast de drie gemeenten die nu samen Noardeast-Fryslân zijn, doet de gemeente Dantumadiel ook mee aan de ambtelijke fusie. Zij hebben ervoor gekozen om niet mee te doen met de bestuurlijke fusie, maar een samenwerkingsverband aan te gaan met de nieuw gevormde gemeente. Dit betekent dat de huisstijl van Dantumadiel niet is aangepast naar die van Noardeast-Fryslân, maar dat er op sommige elementen wel extra teksten of logo’s toegevoegd moeten worden. Zo moest er aan bijna het hele wagenpark van de gemeente Noardeast-Fryslân de tekst ‘wij rijden ook voor Dantumadiel’ worden toegevoegd.

 

Dankzij de goede voorbereiding en het goede operationele contact met de gemeente staat er nu een sterke gemeentehuisstijl. Bovendien hebben we de doorlooptijd kunnen beperken tot slechts twee maanden, wat bij heeft gedragen aan een aanzienlijke kostenbesparing en efficiënte implementatie.

Benieuwd hoe wij ook waarde kunnen toevoegen aan uw merk? Neem contact op!

Projecten