Support nodig?
X Inschrijven nieuwsbrief
* verplichte velden
Taal

Geef de taal op waarin u onze communicatie wilt ontvangen

Marketing toestemmingen RGN brand identity services zal de informatie die u in dit formulier verstrekt gebruiken om contact met u op te nemen en u te voorzien van nieuwe marketing informatie. Laat ons weten in welk type communicatie u geïnteresseerd bent.
overlay website
Project Description

Gemeente Amsterdam één aanspreekpunt voor de hele gemeente

Vanaf 1990 heeft Amsterdam 16 verschillende stadsdelen met elk een eigen volwaardige ambtelijke organisatie gekend. In 2010 is dit aantal gehalveerd tot de 7 huidige stadsdelen en in 2014 hebben de stadsdeelraden een beperktere rol gekregen. Deze overgang van een decentrale naar een centrale organisatie betekende ook dat de gemeente weer als één geheel naar buiten moest treden. RGN brand identity services is al sinds 2005 betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van de huisstijl van de gemeente en zorgde er ook dit keer voor dat er één uniforme uitstraling kwam op de panden en het wagenpark van de gemeente.

Uitdagingen

  • Zeven verschillende huisstijlen terugbrengen naar één
  • Creëren van een uniforme uitstraling voor de hele gemeente
  • Rebranding van alle voertuigen zonder operationele inzetbaarheid te verminderen
  • Ontzorgen van de interne organisatie van de gemeente tijdens het proces

Met het gelijktrekken van de huisstijl voor alle stadsdelen wil de gemeente duidelijkheid scheppen naar bewoners, bezoekers en andere belanghebbenden, één aanspreekpunt voor de hele gemeente. Voor de gebouwen betekent dit eenheid in signing en een uniforme en herkenbare styling voor alle stadskantoren. Ook bij alle voertuigen zijn de stadsdeelkenmerken verwijderd en de drie Andreas kruisen op uniforme wijze toegepast.

Rebranding stadsloketten gemeente Amsterdam
Rebranding wagenpark Amsterdam

Complexiteit in planning

Bij elkaar hebben de stadsdelen ruim 700 voertuigen waarvan de huisstijl aangepast moest worden. Een belangrijke randvoorwaarde binnen dit project was dat alle voertuigen optimaal inzetbaar moesten blijven tijdens de huisstijlaanpassing. Dankzij ons netwerk van partners en een grote beschikbaarheid van rebrandinglocaties konden we de rebranding flexibel organiseren en zo het hele wagenpark een uniforme uitstraling geven zonder de operationele inzetbaarheid van zowel voertuigen als personeel te verminderen.

Tooling

In een complex rebrandingproject met zoveel voertuigen is goede tooling onmisbaar om overzicht te houden en onze projectmanagers te faciliteren. Bovendien zorgt gedetailleerde registratie ervoor dat er een perfecte basis ligt voor het onderhoud en beheer van het wagenpark. Bij een schademelding is direct zichtbaar welke huisstijlset er nodig is om het voertuig ook na schadeherstel weer die uniforme Amsterdamse uitstaling te geven. Zodat het de gemeente Amsterdam altijd met één sterk merk naar buiten kan treden.

Benieuwd hoe we ook waarde kunnen toevoegen aan uw merk? Neem contact met ons op!

Projecten