Support nodig?
X Inschrijven nieuwsbrief
* verplichte velden
Taal

Geef de taal op waarin u onze communicatie wilt ontvangen

Marketing toestemmingen RGN brand identity services zal de informatie die u in dit formulier verstrekt gebruiken om contact met u op te nemen en u te voorzien van nieuwe marketing informatie. Laat ons weten in welk type communicatie u geïnteresseerd bent.
overlay website

COVID-19 Scan

Met de COVID-19-scan toetsen wij uw huidige situatie aan het beleid en brengen wij per locatie c.q. per verdieping een voorstel uit wat de beste middelen en maatregelen zijn om de preventie voor medewerkers, bewoners en bezoekers te maximaliseren.

Met ‘het beleid’ bedoelen wij enerzijds de maatregelen en adviezen die door het RIVM zijn afgegeven en anderzijds de door uw bedrijf/organisatie geformuleerde beleidslijnen rondom de gehele corona-aanpak.

Onze COVID-19-scan begint bij het vaststellen van deze beleidslijnen. Dit doen we aan de hand van een intakegesprek. Onderwerpen die aan de orde komen:

  • Het gebruik van de centrale ruimten en de daarbij behorende omgangs- en vrijheidsvormen;
  • Het gemiddeld aantal te verwachten passanten en de piekbelasting die mogelijkerwijs kan optreden;
  • Architectonische verschillen, geen gebouw is gelijk;
  • De beschikbare ruimte binnen en buiten om de anderhalvemetersamenleving mogelijk te maken;
  • De mate waarin bezoekers op bepaalde plekken worden toegelaten;
  • De ligging – en de daarmee verbonden noodzakelijkheid – voor het toepassen van extra bewegwijzering.

Als uitkomst van de COVID-19-scan ontvangt u een rapport met een uitgebreid advies over de aanpak per centrale ruimte, per locatie met daarbij ook de toepassing van middelen (zoals aanvullende bebording, instructies, belijning, etc.). Met dit advies bent u in staat de juiste maatregelen te treffen. Als u wilt kunnen wij ons advies ook turn-key  omzetten in realiteit. Dat is voor u in dat geval een zorg minder.

Spreekt dit concept u aan? Laat uw gegevens achter, dan wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.